ขั้นตอนการใช้บริการ รูดบัตรเครดิตเป็นเงินสด 

1. ➕เพิ่มไลน์ของเราเพื่อใช้บริการ

ขั้นตอนแรกคือการเพิ่ม Line ของเราเพื่อเริ่มใช้บริการ สามารถเพิ่มไลน์ได้ที่ [Add Line Link]

2. 💹เช็ควงเงินและจำนวนเงินที่ต้องการแลกเปลี่ยน

ท่านจะต้องเช็ควงเงินของบัตรเครดิตและจำนวนเงินที่ต้องการแลกเปลี่ยนกับเรา

📌หมายเหตุ: ลูกค้าต้องตรวจสอบยอดเงินที่จะรูดให้แน่ใจว่ามีเงินเพียงพอ หากทีมงานไปถึงแล้วไม่สามารถรูดได้หรือข้อมูลลูกค้าไม่ครบจะมีค่าบริการ 500 บาท

3. เตรียมบัตรประชาชนและบัตรเครดิต

ท่านจะต้องเตรียมบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่จะใช้บริการ

📌หมายเหตุ: ชื่อที่อยู่บนบัตรประชาชนและบัตรเครดิตจะต้องตรงกัน และท่านจะต้องเป็นเจ้าของบัตรนั้น ๆ จริง

4. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

เมื่อเจ้าหน้าที่ของเราไปถึง จะมีการตรวจสอบและยืนยันตัวท่านและบัตรที่จะใช้บริการ            

5. แจ้งหมายเลขบัญชีที่จะโอนเงิน

หลังจากที่ข้อมูลและบัตรได้รับการตรวจสอบและยืนยันแล้ว, ท่านจะต้องแจ้งหมายเลขบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

📌หมายเหตุ: ทางทีมงานจะมีการถ่ายรูปบัตรที่จะรูดและบัตรประชาชนโดยให้เจ้าของถือบัตรถ่ายรูปหน้าตรง เพื่อยืนยันว่าเป็นตัวจริงที่มาใช้บริการทุกครั้ง

ทุกขั้นตอนนี้เป็นวิธีที่เราใช้เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือและป้องกันการฉ้อโกง ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนที่จะทำการแลกเปลี่ยนเงิน

Scroll to Top